صفحه اصلی 2

ثبت شرکت مشاهیر

به آسانی با کمترین هزینه و زمان

شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود به چه صورت انجام می شود ؟ شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص ، به شرکتی گفته می شود که در آن هر فرد به میزان سرمایه ی خود مسئولیت دارد پس چنین شرکتی به صورت شرکت سهامی خاص ثبت می شود. در این نوع شرکت ها سرمایه به سهام تبدیل می شود و هر شخص به میزان سهام خود در شرکت مسئولیت دارد. 

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام به شرکتی گفته میشود که مقداری از سرمایه ی مالی آن از طریق فروش اوراق سهام شرکت در سازمان بورس به افراد عام تامین و سهام این گونه شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهادار مبادله شود.

ثبت شرکت 

برای ثبت شرکت اول باید نوع شرکت مشخص شود .در مقررات جمهوری اسلامی ایران تمامی انواع شرکت ها حقوقی به حساب می آیند.

انواع شرکت های حقوقی:

– موسسه
– مسئولیت محدود
– سهامی خاص
– سهامی عام
– تعاونی

موسسات

ثبت موسسات

موسسات اغلب زیرنظر ارگان های خاص هستند مانند موسسات آموزشی که زیرنظر اداره آموزش پرورش هستند موسسات صندوق های ذخیره و قرض الحسنه که زیر نظر اقتصاد اسلامی ایران هستندکه باتوجه به اساسنامه وروش تنظیم صورتجلسات در همان ارگان مورد نظر متفاوت می باشد ولی در شرایط عادی مانند مسئولیت محدود ثبت می گردد.

 

مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود با حداقل 2 نفر تشکیل میگردد،حداقل سرمایه آن1.000.000ریال می باشد وتاریخ اعضاء این شرکت نامحدود می باشد،جزو ساده ترین نوع شرکت می باشد،برای کسب و کار ابتدایی وساده کاملا مناسب است. تعداد اعضاء این شرکت بیشتر می تواند باشد ولی کمتر خیر،برای ثبت این شرکت نیاز به کپی شناسنامه و کارت ملی حداقل 2نفر ،کدپستی محل موردنظر ومیزان سهام و سرمایه مورد نیاز می باشد و باقی کار را به ما بسپارید.

سهامی خاص

شرکت سهامی خاص با حداقل پنج نفر ثبت می گردد که می تواند هر ۵ نفر سهامدار باشندولی اغلب سه نفر…

 حداقل سرمایه برای این شرکت 10000000ریال می باشد که نیاز به پرداخت آن به بانک مورد نظر می باشد شامل بازرس و هیات مدیره است. بازرسین به هیچ وجه نباید با هیأت مدیره و سهامداران نسبت سببی و نسبی داشته باشند شرکت های سهامی خاص طبق قانون تجارت دو دسته شرکتهای بازرگانی هستند ولی برخی مواقع شرکتهای پیمانکاری و فنی و مهندسی در این شرکت فعالیت می کند و به این شرکت با مسئولیت محدود در نوع اساسنامه آن و قوانین آن در سهام و سرمایه می باشد برای ثبت این شرکت به پخش کپی شناسنامه و کارت ملی ۵ نفر حداقل ۵ نفر و کد پستی محل مورد نظر برای شرکت میزان سهام و سرمایه کلی می باشد و تاریخ اعضا و این شرکت دوسال می باشد.

سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

 موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و حداقل سرمایه برای آنها طبق قانون تجارت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

تعاونی

ثبت شرکت تعاونی زیر نظر یک ارگان دولتی میباشد یعنی اداره تعاون کار و رفاه  اجتماعی که مجوز …

… و موافقت نامه اولیه این کار را این اداره صادر می کند و تمامی اوراق برای ثبت تغییرات و شرکت تعاونی باید زیر نظر کارشناس اداره تعاون باشد به تایید آن اداره و کارشناس مربوطه به شرکت تعاونی با حداقل ۷ نفر ثبت می گردد که از زیر ۱۸ سال نباید باشند میزان درصد سهام باید به نسبت مساوی بین اعضاء از سوی گردد شرکت های تعاونی معروف به شرکت های کارآفرین و مشاغل خانگی هستند که باید یک سوم سرمایه شرکت در بانک توسعه تعاون واریز گردد رکت مراحل پیچیده تری نسبت به موبایل شرکت ها دارد و آن دریافت دو مجوز از اداره مربوطه می باشد یک موافقتنامه اولیه برای تاسیس دو مجوز تاسیس می باشد که همه آن را از کارشناس مربوطه دریافت می کنیم تاریخ عضویت در این شرکت به مدت سه سال است

شرکت ثبت مشاهیر

موسسه ثبت مشاهیر به عنوان یکی از پیشــرو ترین و تخصصی ترین موسسات ثبتی، افتخار دارد که در طول سالها فعالیت موسسان خود به بسیاری از اشخاص و شرکتها، خدمات خود را به شکل متفاوتی ارائه داده است. تفاوتی که در مدت زمان، قیمت و کیفیت آن نمایان خواهد شد.

026-34091850
گفتگو با کارشناسان
ارسال پیام